Ystafelloedd Syndicâd

Ynghyd â’r prif ystafelloedd digwyddiadau, gall Neuadd y Ddinas hefyd gynnig 15 o ystafelloedd llai o faint.

Maen nhw’n amrywio o ran maint, ond mae ganddynt oll nenfwd uchel ac addurniadau coeth, ac mae pwyntiau ar gyfer ffôn llinell uniongyrchol a chysylltiad cyfrifiadur â mynediad llawn i’r rhwydwaith ym mhob un ohonynt.  (Rhowch wybod i’r Swyddfa Digwyddiadau bythefnos cyn eich digwyddiad os bydd angen llinellau ffôn/ISDN arnoch).

Mae’r ystafelloedd hyn yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd a seminarau, neu ystafelloedd ymneilltuo ar gyfer cynadleddau neu swyddfeydd ar gyfer swyddogion mewn digwyddiadau mwy o faint.

Golwg 360

Capasiti:

Mawr
100 ar ffurf theatr
60 ystafell ddosbarth
60 ystafell fwrdd
100 derbyniad, 80 gwledd

Bach
20 ar ffurf theatr,
20 derbyniad
12 ystafell fwrdd

Dimensiynau:

Mawr
Hyd: 20.5metr
lled: 5.3metr
uchder: 4.2metr
Maint y llawr: 109 metr sgwâr

Bach
Hyd: 6.8metr
lled: 4.2metr
uchder: 4metr
Maint y llawr: 29 metr sgwâr

Cyfleusterau’n cynnwys:

Offer cyflwyno.

Lawrlwythiadau sydd ar gael