Pori drwy ein horiel

Edrychwch ar gasgliad o ffotograffau o’n holl ystafelloedd neu defnyddiwch y peiriant chwilio ar frig y dudalen i ddod o hyd i ystafell sy’n addas i’ch anghenion.

Gweld ein Cynlluniau Llawr

O fewn muriau allanol ysblennydd yn null y Dadeni Neuadd y Ddinas y mae ystafelloedd urddasol o bob maint a all ateb gofynion unrhyw arddangosfa, derbyniad neu ddigwyddiad.