Y Neuadd Isaf

Ar y llawr daear, mae mynediad y Neuadd Isaf drwy’r Brif Cyntedd.

Saif cyfres o golofnau godidog ar hyd yr ystafell, sy’n ofod hyblyg ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau.  Yn y blynyddoedd diwethaf, defnyddiwyd y Neuadd Isaf fel ystafell gynhadledd, ystafell fwyta ac ardal arddangos fawr a chanolfan i’r cyfryngau ar gyfer yr Uwchgynhadledd Ewropeaidd a Rali Prydain Fawr.

Gellir Trefnu:

Systemau arddangos (shell schemes), offer arddangos, bythau cyfieithu a llawr dawnsio.

Capasiti:

400 ar ffurf theatr
400 derbyniad
350 gwledd
300 cinio/dawns
200 ystafell ddosbarth

Dimensiynau:

Hyd: 35.6metr
lled: 16.7metr
uchder: 4.5metr.
Maint y llawr: 595 metr sgwâr

Lawrlwythiadau sydd ar gael