Mynedfa

Mae’r Prif Cyntedd yn fynedfa fawreddog i ymwelwyr, gyda derbynfa, seddau cyffyrddus a dwy set o risiau’n arwain i fyny at y Neuadd Farmor.

Mae’n lle gwych i gofrestru cynadleddwyr neu leoli desg wybodaeth. Mae lifft i’r Prif Gyntedd ar gyfer gwesteion anabl o lefel y stryd.

Golwg 360